Valet 2022

NU VINNER VI VALET 2022. VALRÖRELSEN DRAR IGÅNG!

NOMINERINGAR TILL ATT SITTA I VALLEDNINGEN FÖR VALRÖRELSEN 2022

På medlemsmötet söndagen 22 augusti presenterade kommunalråd Tobias Smedberg och ordförande för partiföreningen Ylva Larsdotter valledningens uppdrag för valet 2022. Här får du information om vad det innebär att vara verksam och engagerad i valledningen för Vänsterpartiet Uppsala.

Viktiga datum: 13 september sista dagen för att nominera dig till valledningsuppdraget

22 september Beslut om valledningens sammansättning fattas på medlemsmötet utifrån partiföreningens styrelse förslag.

 

Tillsammans vinner vi valet 2022.

 BESKRIVNING AV VALLEDNINGENS UPPDRAG FÖR VALET 2022

Tid: Valledningen är verksam från september 2021 till 31 oktober 2022

Syfte: Valledningen syfte är att bygga och leda en valorganisation som ger Vänsterpartiet så stort stöd som möjligt i Uppsala i valet 2022. 

Valledningens uppdrag:
– Ta fram ett förslag till lokal valstrategi som beslutas av partiföreningen och sedan ansvara för att denna omsätts i handling
– Ansvara för och fatta beslut om hur föreningens valbudget ska användas. Storleken på valbudgetens totala ram beslutas av partiföreningen
– Besluta om valmaterial som ska köpas in eller produceras
– Bygga en organisationsstruktur som ger Vänsterpartiet stort stöd i valet och som medlemmar och stadsdelsgrupper aktiva i valrörelsen
– Fatta beslut i frågor som behövs för att valledningens sammankallande (valledaren) ska kunna omsätta valstrategin i praktisk handling
– Efter valet på ett övergripande sätt dokumentera sitt arbete. 

Valledningens sammansättning:
Medlemsmötet i september kommer besluta om valledningens sammansättning utifrån ett förslag som föreningsstyrelsen då presenterar. Sannolikt kommer förslaget rymma en kombination av personer från vår parlamentariska grupp, från föreningsstyrelsen och från övriga medlemsbasen. 

Medlemsmötet kommer också besluta om vem som blir valledningens sammankallande, det vill säga partiföreningens valledare. Den som utses till denna roll bör ha möjlighet, om så beslutas, att arvoderas för att arbeta del eller heltid med valet från våren till valet. 

Vad innebär det att sitta i en valledning?
Att sitta i valledningen innebär att du har ett stort förtroende från partiföreningen att vara en del i ett kollektivt ledarskap som ska stärka vår organisation inför valet. Du måste kunna ha både ett strategiskt perspektiv och ett handlingsinriktat perspektiv. I valledningen kommer du både diskutera hur vi bör verka som parti för att skapa gott gehör hos väljarna men också mycket praktiska saker som hur vi ser till att det finns varmt kaffe i vår jämlikhetscykel när vi vill kampanja i Stenhagen. 

Att sitta i valledningen innebär inte att du själv måste klistra upp alla valaffischerna men det innebär att du är ansvarig för att se till att det blir gjort. Valledningen ska se till att våra över 1000 medlemmars engagemang, kunskaper och förmågor kommer till användning på bästa sätt. 

Valledningen kommer börja sitt arbete omgående men sannolikt träffas som mest intensivt under våren 2022. När valrörelsen väl är igång ska förhoppningsvis valledningen har gjort allt de kan för att rigga vår organisation och då vara delaktiga som aktivister likt många, många andra i föreningen. 

Som en del i valledningen bör du vara flexibel, tålmodig, van att hitta lösningar, duktig på att prioritera och jobba tillsammans.

Det finns ännu inga beslut om huruvida partiet kommer arvodera olika funktioner i valrörelsen men du bör utgå från att detta uppdrag är ideellt. 

Vad händer nu?

Medlemsmötet 22 september beslutar om valledning utifrån styrelsens förslag. 

Nomineringar skickas till [email protected] senast den 13 september.  Beskriv i ansökan varför du vill vara med i valledningen och på vilket sätt du kan bidra till en framgångsrik valrörelse 2022. 

 Mer info. Ylva Larsdotter, [email protected] 072 5005414 

Dela den här sidan:

Kopiera länk