• Hem
  • Fackligt-politi...
sida

Fackligt-politiska utskottet

Alla människor ska ha rätt till ett arbete, men inte under vilka villkor som helst.

Sverige har idag ett liberalt regelverk för tidsbegränsade anställningar med inhyrning från bemanningsföretag och låglönekonkur­rens från andra medlemsstater i EU.

Den ökande uppsplittringen av löntagarna i fastanställda, visstidsanställda, inhyrda, utstationerade och upp­dragstagare skapar ett A­ och B – ­lag.  Det försvårar den fackliga organiseringen och det splittrar arbetarklassen. I längden försämrar det allas villkor.

Vänsterpartiet vill att fast anställning ska vara normen i Sverige. I Uppsala kommun strävar vi efter att det ska gälla även här. Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extra­anställd eller på korta visstidskontrakt. Vi vill på riksnivå därför skärpa lagstiftningen. Anställningsformen Allmän visstid ska avskaffas för att fast anställning ska vara norm.

Inhyrd personal från bemanningsföretag har blivit permanentat. Lönedumpningar för unga, nyanlända och arbetslösa är vi emot. Vi ser istället att vi ska satsa på välfärdsbygget genom att kombinera utbildning med tjänster inom välfärden.

Vänsterpartiet vill ha ett starkare anställningsskydd med likabehandling även för de inhyrda.

Arbete och konkurrens ska vara på lika villkor. Det behövs en handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige, oavsett nationalitet. Ingen ska kunna utnyttjas genom att arbetarnas rättigheter och löner urholkas och människor ställs emot varandra.

Varannan arbetarkvinna arbetar deltid. Vi vill lagstifta om rätten till fasta jobb på heltid. Även undersköterskor, butiksanställda, restaurangpersonal och andra ska kunna leva på sin lön.

Det fackligt politiska utskottet arbetar för arbetsrätten, mot arbetslösheten och för drägliga villkor för alla arbetare.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk