sida

Årsmöte 2021

Handlingar till årsmötet
Lördag 6 mars 2021 kl. 10.00 – 14.00

Dagordning för mötet Balansräkning
Ekonomiskt utfall Förslag till budget 2021
Resultaträkning 2020 Kommentarer till bokslut
Revisionsberättelse 2020 Valberedningens förslag till årsmötet
Styrelsens förslag till ny valberedning Verksamhetsberättelse 2020
Tidplan och arbetsordning för årsmötet 2021 Motion: Samverkan för att rädda klimatet
Svar till motion: Samverkan för att rädda klimatet Verksamhetsberättelse 2020 för valberedningen
Kommungruppens årsrapport

 

Motion: justering av arbetsordning för kommungruppen

Svar till motionen

Förslag till uttalande Förslag till verksamhetsplan

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk