• Hem
 • Resepolicy
sida

Resepolicy

Rätt till reseersättning

 • Medlem som av årsmöte, styrelse eller medlemsmöte eller annat befullmäktigat organ utsetts att i något sammanhang representera partiföreningen, har fått ett uppdrag från föreningen och har därmed rätt att få eventuella resekostnader täckta enligt denna resepolicy.
 • Resepolicyn gäller även vid inbjudande av gäster till partiföreningens arrangemang

Val av färdsätt

 • Om inte särskilda skäl föreligger och annat i förväg är i överenskommet utgår ersättning för billigaste kollektiva färdmedel. I normalfallet innebär det buss eller tåg.
 • Längre inrikes resor kan ofta vara billigare per flyg än tåg, men av miljöskäl ska även i sådana fall tåg föredras.
 • Används egen bil ska samåkning tillämpas. Resekostnadsersättning för enskilds resa i egen bil utgår ej annat än om bil är förutsättning för deltagande, t ex p.g.a. funktionsnedsättning eller för att den krävs för transport av nödvändig tung eller skrymmande utrustning. Detta ska vara avtalat i förväg. I sådana fall utgår resekostnadsersättning motsvarande skatteverkets regler för avdrag för bilresa. (1,85/km 2015).
 • Väljer resande på eget bevåg och utan föregående överenskommelse att använda bil utgår ingen reseersättning.

Redovisning av resa

 • Normalt bokar och betalar den resande själv sina biljetter och får ersättning i efterhand genom att till partiföreningens kassör redovisa biljetter med angivande av namn, adress, konto (inklusive clearingnummer) till vilket ersättningen ska betalas ut, samt resans ändamål.
 • I de fall resa med egen bil godkänts lämnar den resande in reseräkning med motsvarande uppgifter samt angivande av orsak till tillståndet och antal körda km.
 • Partiföreningens kassör eller ombudsman tillhandahåller gärna blankett.

Utbetalning av reseersättning

 • Ersättning betalas normalt endast ut i efterskott mot uppvisande av kvitto.
 • Utbetalning sker normalt sista veckan i den månad reseräkningen inkom till partiföreningens kassör. (Reseräkning som inkommer i månadsslutet kan därför komma att dröja till kommande månadsslut.)

Dela den här sidan:

Kopiera länk