• Hem
 • Tillgänglighets...
sida

Tillgänglighetspolicy

Att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna vara politiskt aktiva, ta del av och delta i debatter och diskussioner är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.

Alla partidistrikt har därför i fått i uppdrag att se över sin verksamhet och sina lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt ta fram en åtgärdsplan för hur förbättringar ska ske. Alla arrangemang ska också utvärderas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vänsterpartiets centralt fastställda tillgänglighetspolicy finns att ta del av på https://www.vansterpartiet.se/resursbank/tillganglighetspolicy.

Tillgänglighetspolicyn gäller även för möten arrangerade av arbetsgrupper och stadsdelsgrupper. I mindre sammanhang, som gruppens egna möten, kan det tyckas onödigt. Men för att möjliggöra för framtida medlemmar med funktionsnedsättning att ansluta sig till grupperna är det viktigt att även i sådana sammanhang i möjligaste mån följa de fastställda riktlinjerna så långt det är rimligt.

Att tänka på:

Lokaler och hjälpmedel

 • Alla ska – oavsett funktionsnedsättning – inte bara kunna komma in och ut ur lokalerna utan också kunna förflytta sig och använda sig av lokalerna så att de fullt ut kan delta i våra aktiviteter.
 • Alla ska på egen hand kunna sätta sig i säkerhet vid brand eller andra nödsituationer.
 • Alla ska kunna delta i debatten på lika villkor och därför är det viktigt att alla ska kunna tala
  och debattera från samma plats. Scener och podier – hur tillgängliga är de?
 • Använd mikrofon och hörslinga/högtalare när sådana finns i lokalen. Vid större arrangemang
  bör även teckentolk erbjudas.
 • Tillgänglighetskravet gäller även lokaler vi lånar eller hyr för exempelvis öppna möten,
  kurser, konferenser och fester.

Kommunikation och information

 • Det ska vara möjligt för alla att delta på våra möten och förstå vilka frågor som behandlas och vilka beslut som tas. Även Vänsterpartiets information och kommunikation ska vara tillgänglig.
 • Använd gärna Powerpoint-presentationer vid föredrag och presentationer, men stå inte vänd mot tavlan när du pratar.
 • Växla inte för snabbt mellan dina bilder
 • Lämna gärna ut utskrifter av PowerPoint-presentationer
 • Använder du whiteboard: välj svart på vitt, skriv tydligt och tala inte vänd mot tavlan
 • Vänta en stund innan du suddar det skrivna för att skriva nytt
 • Information på webben: tänk på att förse bilder med alternativ text, se till att utlagda
  Word-filer (motsv.) är korrekt formaterade och pdf:er korrekt skapade och inte inskannade bilder.

Allergier och överkänslighet

 • Om mat eller fika erbjuds i samband med möten eller kurser ska alla deltagare kunna ta del av detta. Tänk på att erbjuda alternativ till kött, gluten, nötter och mjölkprodukter.
 • Vänsterpartiets verksamhet ska även vara tillgänglig för allergiker. Återhållsamhet med parfymer rekommenderas.

Dela den här sidan:

Kopiera länk