sida

Våra politiker

Nedan listas Vänsterpartiets representanter i Uppsala kommuns nämnder och styrelser. Kontaktuppgifter till enskilda politiker finns här. Du kan också kontakta Vänsterpartiets politiske sekreterare: dawn.anthony[@]uppsala.se.

Kommunstyrelsen
Ledamot: Tobias Smedberg, kommunalråd
Ersättare: Hanna Victoria Mörck
Ersättare: Karolin Lundström

Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot: Torbjörn Björlund
Ersättare: Therese Rhann

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Ledamot: Bodil Brutemark
Ledamot: Erik Wiklund
Ersättare: Magnus Malmström

Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot: Karolin Lundström
Ersättare: Tobias Nordqvist

Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot: Hanna Victoria Mörck

Kulturnämnden
Ledamot: Ylva Maria Larsdotter
Ersättare: Artemis Lumarker

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot: Anette Fischer och Andrea Karnekvist
Ersättare: Torsten Rehn

Namngivningsnämnden
Ledamot: Lennart Larsson
Ersättare: Anders Fraurud

Omsorgsnämnden
Ledamot: Lalla Andersson
Ersättare: Lena Florén

Plan- och byggnadsnämnden
3:e vice ordförande: Ingela Ekrelius
Ledamot: Magne Björklund
Ersättare: Kjell Haglund

Räddningsnämnden
Ledamot: Johan Jakobsson

Socialnämnden
3:e vice ordförande: P-O Forsblom
Ledamot: Lena Borg
Ersättare: Alexandra D’Urso

Utbildningsnämnden
3:e vice ordförande: Hanna Mörck
Ersättare: Daniel Rogozinski
Ersättare: Emma van Aller

Valnämnden
Ledamot: Andreas Haidemenos
Ersättare: Jan Höglund

Äldrenämnden
3:e vice ordförande: Tobias Smedberg
Ledamot: Ingrid Nordlander
Ersättare: Calle Åberg

Produktions- och bolagsstyrelser

AB Uppsala Kommuns Industrihus/Förvaltningsbolaget
Ledamot: Kjell Haglund
Ersättare/suppleant: Linn Brandelius

Fyrishov AB
Ordförande: Jeannette Escanilla

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Ledamot: Huseyin Alpergin
Ersättare; Tove Fraurud

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB
Suppleant: Jenny Jansson
Ersättare: Tobias Nordqvist

Uppsala Kommun Fastigheter AB
Ledamot: Edip Akay
Ersättare: Gunnar Kraft

Uppsala Konsert och Kongress AB
Ledamot: Monica Lindgren Petersson

Uppsala Parkerings AB
Ledamot: Magnus Malmström
Ersättare: Aynur Beydogan

Uppsala Stadsteater AB
Ledamot: Lisa Skiöld
Suppleant: Liza Boëthius

Uppsalahem AB
Vice ordförande: Per-Markus Risman
Suppleant: Lisette Stenberg

Uppsala Vatten & Avfall AB
Ledamot: Jacob Johnson
Suppleant: Sandra Levin

Uppsala Bostadsförmedling AB
Ledamot: Anna Eriksson
Ersättare: Alexandra Valdez

Revisionen
Ledamot: Ove Heimfors

Övriga nämnder/stiftelser

Stiftelsen Jälla
Björn Lind

Djurförsöksetiska nämnden
Ersättare: Karl-Gustav Jakobsson

Donationsstiftelsen
Ledamot: Brita Hännestrand

Medaljdelegationen
Ordinarie: Ilona Szatmari-Waldau

Stiftelsen för Nordbankens donation
Ledamot: Hanna Victoria Mörck

ABF ombud
Ledamot: Ylva Larsdotter

Folkrörelsearkivet
Ledamot: Jacob Johnson

Dela den här sidan:

Kopiera länk