Vänsterpartiet

Äldreomsorgssatsning kommer Uppsala till del

Vårändringspropositionen beräknas kunna ge 106 nya jobb i äldreomsorgen i Uppsala kommun.
– Det är helt nödvändigt att öka bemanningen i äldreomsorgen, både för personalens och de äldres skull. Det är glädjande att regeringen nu är överens med Vänsterpartiet om att det behövs förstärkningar i välfärden, säger Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd i Uppsala.

Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen uppgår till 2 miljarder kronor och i Uppsala kommun beräknas det ge 42 miljoner kronor i extra stöd.
– Vi har ett ansvar mot både anhöriga och äldre att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Det här är också ett stöd till personalen som redan finns, fler arbetskamrater innebär en bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter att göra jobbet så bra som man bara kan.

Utöver äldreomsorgssatsningen har Vänsterpartiet fått igenom extra pengar till förlossningsvård som beräknas ge 14 miljoner kronor till Uppsala län. Dessutom innehåller vårändringspropositionen bland annat gratis medicin till alla barn, höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar och ett stabilt stöd till kvinnojourerna.
– Det är skönt att det nu äntligen ska bli en rödgrön prägel på statens budget, det spelar stor roll för Uppsala och hela länet. Dessutom är det tydligt att Vänsterpartiet behövs i förhandlingarna för att sätta rättvise- och jämställdhetsfrågorna i centrum.

För mer information:
Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd: 070 824 86 41

Erik Wiklund, politisk sekreterare: 070 287 90 88

Dela den här sidan:

Kopiera länk