Pressmeddelande

Inrätta en jämlikhets-kommission!

Ojämlikheten har sedan länge gjort sig påmind i Uppsala kommun. Och nu när Coronapandemin slår mot vårt samhälle blir ojämlikheten än mer påtaglig. De som förlorar mest på ojämlikheten är också de som drabbas hårdast av covid-19.

I samband med 1 maj uppmärksammar Vänsterpartiet den ökande ojämlikheten. För att Uppsala återigen ska bli en mer jämlik kommun vill Vänsterpartiet att en politiskt obunden jämlikhetskommission inrättas.

 Jämlikhetskommissionen inspireras av Malmökommissionen, en politiskt obunden kommission med utgångspunkten i att alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Uppsalas jämlikhetskommission ska ha ett brett uppdrag att arbeta fram långsiktiga lösningar för hur kommunens jämlikhetsproblem ska lösas.

– Ojämlikheten är en katastrof för individen men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ojämlikheten är ett bränsle för kriminalitet, osäkerhet och otrygghet. Ordningsvakter, kameror och poliser kan inte göra mer än att bekämpa symptomen, men aldrig orsaken till detta samhällsproblem, säger Tobias Smedberg.

Vänsterpartiet vill att Uppsala kommun direkt ska se över hur en oberoende jämlikhetskommission kan utformas och påbörja återbyggandet av ett jämlikt Uppsala för alla. Kommunens eget jämlikhetsarbete kan hämmas av kortsiktiga horisonter och partipolitiska intressen. För att kunna ge effekt behöver kommissionen arbeta med ett långsiktigt perspektiv. Till att börja med ska kommissionen få i uppdrag att lägga fram förslag inom tre områden som har stor betydelse för jämlikheten: bostäder, trygga jobb och välfärdens förutsättningar.

 – Målet ska vara att alla uppsalabor ska kunna ha tillgång till säkra jobb, bostäder som alla har råd med, och en välfärd som vi alla kan lita på. Det är grundpelarna för en välmående kommun och en hållbar jämlikhet, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun.

Förslaget kommer presenteras närmare i Vänsterpartiets första majfirande som i år blir digitalt och kan ses via följande länk: https://www.facebook.com/events/269654947393764/

Läs Vänsterpartiets motion till Uppsala kommunfullmäktige här: 200501_motion_jämlikhetskommission-v

För mer information kontakta:

Tobias Smedberg
Kommunalråd
018-727 08 52
tobias.smedberg (a) uppsala.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk